EKO LED LIGHTS, s.r.o.
Domovská stránka > Projekty > Produktové řady > LED veřejné osvětlení > Město Hořice – úspora 55%
Dle typu využití Produktové řady Všechny aplikace

Město Hořice – úspora 55%

Město Hořice v Podkrkonoší je již jedním z mnoha dalších měst, kde v průběhu přípravy rekonstrukce veřejného osvětlení  bylo rozhodnuto o nasazení  LED svítidel řady Aerolite LSL, dodávaných EKO LED LIGHTS, s.r.o. Stalo se tak v roce 2013 při příležitosti komplexní rekonstrukce ulice Haklova. Kvalita, efektivita provozních nákladů a další přednosti, které poskytují LED svítidla řady Aerolite LSL, jsou popsány a doloženy množstvím technických podkladů a konkrétních příkladů.
 
Tento příspěvek vzniká v čase komunálních voleb. Tedy v době, kdy všechny kandidující subjekty předkládají volební programy, jejichž prioritou číslo jedna je co možná  nejzodpovědnější péče o svěřené tzv. veřejné statky. V tomto smyslu se bude tento příspěvek od ostatních lišit, neboť z pohledu samosprávy přímo vybízí k zajímavé ideové úvaze.
 
Abychom podle výkladu ekonomické terminologie mohli mluvit o čistě veřejném statku,  vyžaduje to dvě základní podmínky -  nedělitelnost  a nevylučitelnost  uživatelů ze spotřeby.  Ve volebních  programech je jako vždy  spousta  cílů, například pro oblasti zdravotnictví a sociální péče,  pro oblast školství,  pro nové investice do komunikací a chodníků,  pro kvalitní životní prostředí a efektivní nakládání s komunálními odpady, pro městem organizovaný sport, kulturu atd. Z hlediska  uvedeného výkladu převažuje u řady cílů spíše soukromý charakter.
V kontextu daného výkladu  je veřejné osvětlení  jedním z mála,  podobně jako je tomu u čistoty ovzduší nebo bezpečnosti,   které má charakter opravdu  ,,čistých veřejných statků“ .  Ačkoli je v mnoha částech města zastaralé a dávno za svou morální životností, v programech o něm  nenajdete nikde ani zmínku. Nejen z uvedených důvodů stojí daný koncept daleko více za zamyšlení.   A to tím spíše, podíváme-li se na následující ukázku.  
 
Ačkoli se v případě rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Haklova jednalo o výměnu ,,pouhých“ šesti kusu svítidel, ukažme si na příkladu,  jakého výsledku by bylo dosaženo za stejné situace na vzorku 100 kusů. Srovnání vychází z předpokladu 3,50 Kč za kWh, provozu 11hod./den a dalších průměrných hodnot:
 
Osvětlovací soustava s klasickými svítidly:
 • klasická svítidla se sodíkovými výbojkami 70W plus napájecí zdroj (příkon 80W
 • život klasického zdroje max. 25 000 hod., při provozu 11hod./den – max. 6 let
 • roční spotřeba 32 120 kWh, při platbě za energie 112 420,-Kč/rok
 
Osvětlovací soustava s moderními LED svítidly: 
 • moderní LED svítidla Aerolite LSL 30, příkon 34W včetně zdroje
 • život LED zdroje minimálně 60 000 hod. při provozu 11hod./den – minimálně 15 let
 • roční spotřeba 13 651 kWh, při platbě za energie 47 778,50Kč/rok
 
Shrnutí:
 • na daném vzorku a při ,,konstantních cenách“  vzniká úspora 64 642,-Kč/rok
 • u LED zdrojů odpadají nejméně dvě výměny
 • při orientačním započtení investice do klasického zdroje a nákladů na jejich údržbu za dobu života LED zdroje se návratnost investice pohybuje cca do 5 let
 • za dobu života LED zdroje  vzniká možnost úspory na energiích 646 420,-Kč
 • dochází k významnému  zvýšení bezpečnosti a především komfortu pro uživatele
 • v neposlední řadě u aplikace LED osvětlení odpadá nebo se snižuje řada nežádoucích vlivů na životní  prostředí  (tzv. rušivé světlo, produkce CO2, odpady s toxickými příměsemi  používanými u klasických zdrojů,  atd.)
 
V současné době se v souvislosti s veřejnými rozpočty hovoří  o tzv. krizi nákladů. Každá investice a každé investiční rozhodnutí mají význam pouze tehdy, když vedou k minimalizaci nákladů v dlouhodobém horizontu, při maximalizaci komfortu. Řada LED svítidel Aerolite LSL představuje v současné době jedno z nejmodernějších know-how pro veřejné osvětlení.  Při snaze o dlouhodobé zajištění kvalitních služeb na komunální úrovni je popsaná aplikace méně nákladného provozu a přitom výkonnějšího osvětlení nepochybně zajímavým námětem, kterému stojí za to věnovat pozornost.
 
Uvedené fotografie:
Ukázka uživatelského komfortu po nasazení LED svítidel pro veřejné osvětlení od firmy EKO LED LIGHTS, s.r.o s příkonem 34W a několika  dalších ulic s použitím klasických svítidel se sodíkovými výbojkami 70W.   
VO Hořice, obr. 1
VO Hořice, obr. 2
VO Hořice, obr. 3
VO Hořice, obr. 4
VO Hořice, obr. 5
VO Hořice, obr. 6
Hlavní menu
Produkty | Projekty | Aktuálně | Podporujeme | Ke stažení | O nás | Kontakty |
Zrealizované projekty
© 2011  |  EKO LED LIGHTS, s.r.o.  |  Malátova 1246, 508 01 Hořice  |  +420 604 208 056  |  info@ekoledlights.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení