EKO LED LIGHTS, s.r.o.
Domovská stránka > Projekty > Dle typu využití > Komerční centra > Letiště Václava Havla - úspora 56,5%
Dle typu využití Produktové řady Všechny aplikace

Letiště Václava Havla - úspora 56,5%

,,Velká věc se skládá z maličkostí, velká věc ale není maličkost“.Přesně tak by se dala ve stručnosti pojmenovat dosud nejrozsáhlejší optimalizace provozu osvětlovací soustavy v terminálu  Letiště Václava Havla Praha provedená  moderními LED svítidly. 

Na přelomu roku 2011 a 2012 jí předcházel pilotní projekt, rekonstrukce osvětlovací soustavy v čekárnách a nad pracovištěm bezpečnostní kontroly tvořené zářivkovými downlighty, které již nesplňovaly parametry aktuálních technických norem a byly na konci životnosti. Nevyhovující downlighty byly v poměru kus za kus nahrazeny novou moderní osvětlovací soustavou tvořenou EKO LED dowlighty. Bylo dosaženo 46% úspory  ve spotřebě elektrické energie  a minimálně čtyřikrát delší život použitých zdrojů. Po jeden a půlletém  provozu se v nové soustavě nevyskytl ani jeden problém (u klasické soustavy, s použitím kompaktních zářivek, by při non stop provozu,  musela již proběhnout výměna světelných zdrojů) a oproti stavu v době instalace nebyl shledán žádný rozdíl nebo odchylka. 

V návaznosti na pilotní projekt, s důrazem na další optimalizaci provozních nákladů a zvyšování komfortu pro cestující, bylo rozhodnuto o pokračování projektu a nasazení moderních LED downlightů i v dalších částech letiště. V první fázi v  nejvíce frekventovaných prostorech páteřní chodby Terminálu 1, mezi prsty A a B. Od doby pilotního projektu ovšem padl jeden z mezníků měrného výkonu u POWER LED, byla vyvinuta nová optika, což po ověření novými světelně technickými výpočty přineslo další výrazné zlepšení.  Jaké jsou jeho výsledky:

Pilotní projekt 2011/2012
  • Zářivkové downlighty 2x 26W a 2x 32W, nahrazeny EKO LED Downlighty 1x 26W a 1x 39W.
  • Měrný výkon LED čipů 120 lm/W.
  • Účinnost svítidel 71%.
  • Poměr výměny kus za kus.
  • Úspora  ve spotřebě elektrické energie 47%.

Rekonstrukce 2013
  • Zářivkové downlighty 2x 26W, nahrazeny EKO LED Downlighty 1x 26W.
  • Měrný výkon Power LED čipů 160lm/W.
  • Účinnost svítidel, po nasazení nové optiky 84%.
  • Původní osazení svítidel ve 2-řadých a 3-řadých sekcích, kdy nový výkon a optika umožnily redukci 3-řadých sekcí na 2-řadé. Na 200 ks downlightů došlo k redukci jejich počtu o 26 svítidel.
  • Úspora  ve spotřebě elektrické energie  dosáhla 56,5%.

Vedle nového měrného výkonu použitých POWER LED čipů je to široký výběr nově vyvinutých optik,  které poskytují celou řadu možností jejich optimálních nasazení. Individuálně podle potřeby provozu na místě, aby bylo dosaženo maximální efektivity ekonomiky provozu a především co nejlepšího komfortu pro cestující.

Realizaci proto předcházela celá řada světelně technických výpočtů, v souladu ČSN EN 12464-1 Vnitřní pracovní prostory. Hodnoty osvětlení byly potvrzeny orientačním měřením na místě, kdy má investor jistotu, že požadovaná úroveň je garantována i po uplynutí minimální životnosti zdrojů – 50 000 hod., tj. cca 6 let při svícení 24 hod./den. Při neustále rostoucích cenách energií je dosažená úspora pro provozovatele nezanedbatelná,  údržba pak ocení zejména fakt, že nejméně po uvedenou dobu odpadají veškeré náklady spojené s údržbou osvětlení. Letiště Václava Havla Praha se i touto aplikací plní pánované cíle kritérií programu Airport Carbon Accereditation  a řadí mezi nejmodernější provozy v ČR  i  Evropě.

Uvedené fotografie:
Terminál 1, mezi prsty A a B po rekonstrukci osvětlovací soustavy provedené moderními EKO LED Downlighty, příkon 26W. Na fotografiích 5 a 6 srovnání osvětlení  po modernizaci a bez rekonstrukce. 
Ukázka realizace - Letiště Václava Havla
Ukázka realizace - Letiště Václava Havla
Ukázka realizace - Letiště Václava Havla
Ukázka realizace - Letiště Václava Havla
Ukázka realizace - Letiště Václava Havla
Ukázka realizace - Letiště Václava Havla
Hlavní menu
Produkty | Projekty | Aktuálně | Podporujeme | Ke stažení | O nás | Kontakty |
Zrealizované projekty
© 2011  |  EKO LED LIGHTS, s.r.o.  |  Malátova 1246, 508 01 Hořice  |  +420 604 208 056  |  info@ekoledlights.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení